D. Mars STT Kanaan Nusantara
C = Do Lirik : Soon Yung Hee
4 / 4 Syair : Kristiana

5 . 5 5 | 1¯¯1 1 1 1 | 6 6¯¯6 4¯¯¯4 5 6 |
Seng bu ei sen tek bat en Ka na an Nu san ta ra
Al lah me mang gil ki ta un tuk men ja di
Ka mi pe la yan Al lah ta at men ja lan kan
Ma ju dan te rus ma ju de ngan si kap ha ti
Nya ta kan kua sa Al lah da lam ka sih dan

5 5 5 5¯¯5 | 3 6 6¯¯¯¯5 4¯¯3 | 4 . 4 4 | 5¯¯5 5 6 5 |
sen ji san do yeh be um jen dong eso sa rang eui gong dong che dhe e
Ham ba Nya di ben tuk dan di per leng ka pi di STT Ka na an
pe rin tah Al lah bi jak sana dan pe nuh hikmat mem be ri ta kan In jil
yang ba ru be la jar dan me nun tut il mu a gar ku hidup se su ai
anu ge rah Nya Roh ku dus me me nu hi ka mi tuk me la ya ni sampai

6 6 7 7 | ì . . . |
ja ra na ri ra
Nu san ta ra
di In do ne sia
ren ca na Mu
di a khir nan ti

Reff:
4 4 6¯7 1 | 7 3 3¯4 5 |
Il e nari ra bit cel bal ha ra
Iman be la jar ser ta be ker ja

6 . 7 1 | 2¯¯¯2 1¯¯7 1 | 6¯7 1 7¯6 7 | 1 . . .
be u go whag sin ha il e ha na de ri ra
motto da lam hidup kami ber jalan ber sama Al lah

3 . 3¯5 1 | 7¯5 6¯7 1 . | 7 6¯7 1¯¯1 7 | 1 . . .
jen sin gae ju le pye jin Kanaan Nusan ta ra
Bangkitlah men jadi garam dan te rang du ni a